Fundusze Unijne

Firma ANDO TECH Sp. z o.o. prowadzi Projekt pt.: „Opracowanie prototypów maszyn rolniczych poprzez przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych i zgłoszenie do patentu innowacyjnych w skali świata produktów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Priorytet: I „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Image Title

Image Title

Image Description

 

 

 

 

Firma ANDO TECH Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

brak
.

W przypadku pytań proszę o kontakt.
Andrzej Kostrzewski
+48-531-470-184
ANDO TECH Sp. z o.o.

.